Pádraic Patchey Ó Raghallaigh Speaker

Profile

Full name
Pádraic Patchey Ó Raghallaigh
About
Voice
male
Location
Westport, County Mayo, Connacht, Ireland
Language ability
Native
Contributions
Irish English Tags Audio
Go raibh maith agat a Mháirtín. Thank you, Mháirtín. add
Cén chaoi an bhfuil tú? How are you? add
Cén chaoi an bhfuil féin? An-amhrán! théis an t-amhrán sin a chloisteáil. Bhí go hálainn. How are you yourself? Wonderful! I just heard that song. It was lovely. add
Is breá liom é. I love it. add
Uaitse a chuala sa gcéad uair é, an ceann sin. I first heard it from you, that one. add
Sin Darach Ó Cathain, as . . . fear Rath Cairn? That's Darach Ó Cathain, from. . . Rath Cairn man? add
Á, bhí thar cionn, nach raibh? Ach oiread leat féin. Ah, it was excellent, wasn't it? Just like yourself. add
Agus nuair a chuir an teachtearacht anall anseo againn, bhí i gCarna, agus bhí thiar ag an siamsa, agus bhí thiar ag an. . . ag ceol agus amhráin a bhí thiar i gCarna. And when you sent the message over here to us, you were in Carna, and you were over at the entertainment, and you were over at the. . . at the music and songs that were over in Carna. add
Bhí, ar ndóigh, agus chomh maith leis. . . is ea, bhí cupla siamsa acu i gCarna chuile. . . bhoil, chuile bhliain, agus bhí ansin I was, of course, and as well as. . . yes, they had a few entertainments in Carna every. . . well, every year, and I was there add
sin í an áit ar casadh orm Dara Bán, blianta ó shin, beannacht lena anam. that's where I met Dara Bán, years ago, God rest his soul. add
Agus ar ndóigh bhí ag an bhféile a rinne féin, a chuir féin i láthair - And of course, I was at the festival you yourself organized, that you yourself presented - add
Féile Choilm De Bhailís. Féile Choilm De Bhailís. add
Bhí ag go leor acu na laethanta sin. I was at many of them in those days. add
Blianta ó shin, ar ndóigh. Years ago, of course. add
'Bhfuil fhad thall anois i Tenerife, a bhfuil? Are you still far away now in Tenerife? add