Transcript of Scéal - Pílí Cat agus Caolchat na Luathadh (cuid 1)

https://archive-cartlann.turassiar.ie/p/press/asset/95

Speaker Range Irish English Audio Quality
Pádraic S. Ó Murchú 0.0-32.3 Bhí fear ina chónaí leis féin i nGob Oiligh fadó a dtugadh siad Seán a' Ghoib air, agus ní raibh de chomhluadar aige faoi chaolach an tí ach dhá chat Cat mór bán ar bhaist sé Pílí Cat Bán air, agus cat dubh caol fada ar bhaist sé Caolchat na Luathadh air. There was a man living on his own on the Ely peninsula long ago that they called Seán of the Peninsula, and he had no company under the roof of the house except two cats. A big white cat he named White Pílí Cat, and a long slender black cat he named Speedy Slimcat. fair
Pádraic S. Ó Murchú 32.3-41.2 B'iontach na mátaí Seán agus Pílí Cat. Seán and Pílí Cat were wonderful mates. good
Pádraic S. Ó Murchú 41.2-46.4 Bhíodh siad i gcónaí i gcuideacht'. They were always together. good
Pádraic S. Ó Murchú 46.4-82.6 Chuile áit dá dtéadh Seán, síos aníos an pháirc, thart ar an teach, siar sa ngarraí agus nuair a théadh sé ar a chuairt i dteach ar bith ar an mbaile, leanadh Pílí Cat é agus d'fhanadh sé taobh amuigh ar an bhfuinneog ag faire isteach a fhad is bheadh Seán ar a chuairt agus nuair a bheadh Seán ag tíocht abhaile dhá chuairt shiúladh Pílí Cat cois ar chois leis. Everywhere Seán went, up and down the field, around the house, west in the garden, and when he would visit any house in the town, Pílí the Cat would follow him and would stay outside by the window watching in as long as Seán was on his visit, and when Seán would be coming home from his visit, Pílí Cat would walk step by step with him. good
Pádraic S. Ó Murchú 82.6-102.0 Bhíodh Seán ina shuí cos na tineadh san oíche ag comhrá agus ag caint agus ag inseacht scéaltaí do Phílí Cat agus cluas ar Phílí Cat ag éisteacht leis. Seán would sit by the fire at night talking and chatting and telling stories to Pílí Cat, and Pílí Cat would listen attentively. good
Pádraic S. Ó Murchú 102.0-118.6 Bhíodh Seán ina shuí cois na tineadh agus a chúl leis an taster a bhí sa gcoirnéal. Seán used to sit by the fire with his back to the dresser that was in the corner. good
Pádraic S. Ó Murchú 118.6-126.4 Bhíodh sé ag caitheamh a phuíop' agus ag faire isteach ar sholas na tineadh. He used to be smoking his pipe and gazing into the firelight. good
Pádraic S. Ó Murchú 126.4-132.1 Ba in an solas amháin a bhí aige. It was the only light he had. good
Pádraic S. Ó Murchú 132.1-146.2 Corruair dá gcasfaí 'na bhaile mhóir é gheobhadh sé chupla coinneal ach go hannamh a bhíodh sé sa mbaile mór. Sometimes if he found himself in the big town, he would get a couple of candles but he was rarely in the big town. good
Pádraic S. Ó Murchú 146.2-161.6 Corruair eile, bhíodh Pílí Cat ina shuí taobh thall dó agus é ag faire anall ar Sheán agus ag freagairt na gceisteanna a bhíodh Seán ag cur air. At other times, Pílí Cat would be sitting opposite him, watching Seán and answering the questions Seán would ask him. good
Pádraic S. Ó Murchú 161.6-173.8 Uaireantaí eile, bhíodh sé ina shuí amach ón tinidh go cróganta ag sneagaireacht agus ag faire isteach sa tinidh. At other times, he would be sitting away from the fire bravely coughing and looking into the fire. good
Pádraic S. Ó Murchú 173.8-194.4 Agus bhíodh Seán ag faire síos ar íochtar an tí agus d'fheiceadh sé scáile Phílí Cat thíos ar an mbinn; bhí sé ag tíocht idir solas na tineadh agus an bhinn. And Seán would look down at the bottom of the house and he would see the shadow of Pílí Cat down on the hearth; he was coming between the light of the fire and the hearth. good
Pádraic S. Ó Murchú 194.4-207.9 Nuair a bhíodh a sháith ite ag Pílí Cat, shíneadh sé siar ó chluais go ruball sa teallach agus chodlaíodh sé corr néal. When Pílí Cat had his fill of food, he would stretch out from ear to tail in the hearth and sleep for a while. good
Pádraic S. Ó Murchú 207.9-240.9 Ar an taobh eile den scéal nuair a bhíodh an suipéar ite tráthnóna bhuaileadh Caolchat an bóthar amach ar an bpoll a bhí ar an doras iataí agus bhíodh amuigh ar feadh na hoích' agus sin an uair a laindeáleadh sé ar maidin nuair a bhíodh Seán ag éirí. "On the other side of the story, when supper was eaten in the evening, Skinny Cat would hit the road out through the hole in the closed door and would be out all night, and that's when he would return in the morning when John was getting up." good
Pádraic S. Ó Murchú 240.9-266.8 Isteach aríst ar an bpoll a bhí sa doras agus nuair a bhíodh an bricfeasta ite théadh sé suas agus shíneadh sé siar os comhair na tineadh agus ligeadh sé néal as a chlaigeann. Back in through the hole in the door, and when breakfast was eaten, he would go up and stretch out in front of the fire and let a puff of smoke from his head. good