Transcript of Aingle na dTrí Sciathán

céalta Chois Cladaigh, dá n-inseacht ag Seán Ó hÉinirí as Cill Ghallagáin i gCondae Mhaigh Eo.

Speaker Range Irish English Audio Quality
Séan Ó hEinirí 1.6-7.8 Ó, bhail, mhoithigh mé go minic go bhfeicthí iad, go mbíodh siad ina gcineál aingle - oh, well, I often heard that they would be seen, that they used to be sort of angels - fair
Séan Ó hEinirí 7.8-10.2 Na haingle a thugtaí orthu Angles is what they were called [lit: given] fair
Séan Ó hEinirí 10.4-13.9 Agus níl ‘fhios agam ab shin í an fhírinne nó nach í ach And I don’t know if that’s true or not but... fair
Séan Ó hEinirí 13.9-16.5 bhí sé ráite go bhfeicthí iad ar mhodh ar bith. it's said they were anyway. fair
Séan Ó hEinirí 16.7-21.9 Agus mhoithigh mé fear amháin ag insean scéal faoi—seanfhear a bhí ann. And I heard one man, telling a story about it - an old man it was. fair
Séan Ó hEinirí 22.0-24.9 D'éirigh sé ar maidin, deireadh oíche he got up in the morning, very early [lit: the end of the night] fair
Séan Ó hEinirí 24.9-29.3 ní raibh aon am an uair sin le fáil, uaireadóir ar bith, ar ndóiche, the time wasn't available, there were no watches, like fair
Séan Ó hEinirí 29.4-34.1 ní raibh cineál am ar bith ann ach an ghrian agus an ghealach there was no kind of time at all, except the sun and the moon fair
Séan Ó hEinirí 34.2-36.6 ach d'éirigh sé deireadh oíche but he got up at first light fair
Séan Ó hEinirí 36.7-43.8 agus cér bith seort uisce broghach a bhí fágtha ag bean an ti i mbuicéad in íochtar an cisteanadh thíos, and whatever sort of dirty water that was left by the woman of the house in a bucket in the lower end of the kitchen below fair
Séan Ó hEinirí 43.9-47.3 rug sé ar an mbuicéad uisce bhroghach sin he grabbed [lit: on] the bucket of dirty water there agus fair
Séan Ó hEinirí 47.4-50.4 d’oscail sé an doras agus chaith sé amach ar an gcnoc é. he opened the door and he threw it out onto the hillside fair
Séan Ó hEinirí 50.4-54.7 Agus ar áit na bonn nuair a chaith sé amach an t-uisce ins an doras And the moment he threw the water out the door, fair
Séan Ó hEinirí 54.8-57.5 d’éirigh an tslua meáin pháistí up rose a host of ‘mid children’ (children between worlds) fair
Séan Ó hEinirí 57.5-59.4 agus thosaigh siad ag gártháil. and started shouting fair