Transcript of Return to Inishkea, 1988 part 1/3

https://www.youtube.com/watch?v=sSHw2jKszI4

Speaker Range Irish English Audio Quality
Mairéad Ní Nuadháin 54.6-58.6 Tá dhá h-oileáin Inis Cé ina luī amach ó Leathinis an Mhuirthead. The two Inishkea islands lie off the Mullet peninsula good
John Ó Raghallaigh 421.5-426.4 Bhí, bhí sé go breá, bhí sé go breá, bhí fearthainn mór, cinnte, ar bhall éigean Oh it was fine (weather), fine, there was big downpour, soon after. good
Pat Rua Ó Raghallaigh 430.0-433.0 dhá duine dhéag is dá fhicid fifty-two people good
Mairéad Ní Nuadháin 451.8-454.4 Ar bhris an stoirm an-tobann a Phat? Did the storm break suddenly Pat? good
Pat Rua Ó Raghallaigh 454.5-459.8 Oh, thainig an stoirm, thaing sí an-tobann, an-tobann - gála mór. The storm came very quickly - big swell. good
Mairéad Ní Nuadháin 459.9-462.7 An raibh sibh gar don trá ag an am sin? Were you near the shore at that time? good
Pat Rua Ó Raghallaigh 463.4-465.3 leathmhíle no mar sin abhí muid amach we were about have a mile out good
Pat Rua Ó Raghallaigh 465.3-467.5 ach bhí na heangacha tógtha i gcoinne a but the nets were taken against it good
Pat Rua Ó Raghallaigh 467.5-469.5 nuair a thoisigh an gála when the storm started good
Pat Rua Ó Raghallaigh 469.9-471.9 agus thainig muid isteach go dtí and we came into good
Pat Rua Ó Raghallaigh 471.9-474.5 an áit a dtugann siad "the dock" ar, thíos anseo the place they call "the dock", down here. good
Pat Rua Ó Raghallaigh 476.6-478.4 caitheadh suas muid we were thrown up good
Pat Rua Ó Raghallaigh 478.5-480.2 (mar) chaithfeá bosca maiteannaí as if you would throw up a box of matches good
Pat Rua Ó Raghallaigh 480.2-481.3 (agus) fuaigh mé isteach ansin and I went in there good
Mairéad Ní Nuadháin 490.8-492.5 Agus céard a tharla dhaoibhse? And what happened to ye? good